Op zoek naar hulp bij schulden in Utrecht?

Het ligt nog steeds moeilijk en is al helemaal sociaal nog taboe om toe te geven dat je het financieel niet redt. Iedereen wil hier liever naar de buitenwereld liever geen ruchtbaarheid aan geven. Volkomen begrijpelijk in een wereld waarin materialistische zaken, geld en de bijbehorende status een belangrijke rol spelen.

De eerste stap is de moeilijkste

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om in het geval van schulden tijdig hulp in te roepen. Vaak slepen de moeilijkheden al een tijdje aan, zijn er reeds kosten bovenop de oorspronkelijke bedragen gekomen of hebben zich reeds gerechtsdeurwaarders of incassobureau’s gemeld. Door de bijkomende kosten die dit allemaal met zich meebrengt, kan het bedrag al snel enorm gaan oplopen en onhaalbaar worden.

Hulp bij schulden in Utrecht helpt bij het doorbreken van die cirkel en zoekt actief mee naar oplossingen. Door het aangaan van de dialoog met de schuldeiser(s) worden concrete betaalplannen afgesproken die haalbaar en menswaardig zijn. De schuldenaar kan zo terug uitkijken naar een schuldenvrije toekomst en hoeft niet meer ongerust te zijn elke keer de telefoon rinkelt of de bel gaat.

Het zoeken naar en vooral aanvaarden van hulp is de eerste maar ook de moeilijkste stap. Eens die is gezet, is het enkel nog de blik op vooruit.